KASVU PUUSTERI

Valmistamme Kasvu Puusteria.

Olemme valmistaneet Kasvu Puusteria aiemmin nimellä CarbonKick Booster.

Se pohjautuu raffinoituun rypsiöljyyn ja emulgaattoreihin Emulgaattoreilla öljystä saadaan vesiliukoista.

Kasvu Puusteri sisältää Triakontanolia. Triakontanoli on luonnossa esiintyvä kasvien kasvua edistävä aine, joka voi toimia fotosynteesin tehostajana.

Kasvu Puusteri myydään 10 litran astioissa.

Myyntipäällys

Tuoteseloste:
Triakontanoli on kasvihormonien tapainen kasvun säätelijä jota löytyy luonnossa useimmista kasveista. Se ei ole myrkyllinen yhdiste.
Kemiallisesti triakontanoli on suurimolekyylinen heikosti veteen liukeneva.
Jo hyvin pieninä määrinä triakontanoli lisää lehtivihreän määrää lehdissä ja edesauttaa näin fotosynteesin kautta solujen kasvua ja lisääntymistä.
Triakontanolin ongelma on se ettei se sellaisenaan liukene veteen.
Vain emulgaattoreita käyttäen saadaan siitä veden kanssa käytettävä tuote. Varsinkin kasvihuoneissa triakontanolia käytet- tessä on emulgaattoreiden oltava myrkyttömiä.
Käyttöohjeet:
Valmistetta käytetään 0,5-2 %: n sekoitussuhteessa käytettyyyn vesimäärään nähden. Vähäinen käyttömäärän ylitys ei hait- taa mutta ei lisää tehoa. Kasvilajista riippuen voi käyttökertoja olla myös enemmän kuin yksi.
Suojaimet:
Valmiste sinällään ei ole myrkyllinen. Jos sen yhteydessä levitetään torjunta-aineita on asianmukaisten suojainten käyttö ehdottoman tärkeää.
Varoitukset:
Valmisteella on ehkäisevä vaikutus esimerkiksi vihannespunkkiin mutta se voi olla haitallinen myös biologisille torjunta- eliöille.

Varudeklaration:
Triacontanol är ett växthormonliknande tillväxtreglerande medel som finns i naturen i de flesta växterna. Det är inte ett giftigt medel.
Triacontanol är ett stormolekyligt medel som är svårlöslig i vatten.  Redan mycket små mängder Tricontanol ökar mängden av klorofyll och bidrar genom fotosyntesen cellarnas tillväxt och förökning.
Problemet med Tricontanol är att den i sig själv inte är vattenlöslig. Bara genom att använda emulgatorer får man en vattenlöslig product.
Speciellt i växthus måste emulgatorn vara ogiftig.
Bruksanvisning:
Vid besprutning används 0,1-2% i förhållande tili använd vattenmängd. Lite överskridning är ofarligt men ökar inte effek- ten. Beroende pö växtarten kan produkten användas mera än en gång.
Skyddsmedel:
Produkten är inte giftig. Användning tillsammans med bekämpningsmedel fordrar absolut saklig skydd.
Varning:
Produkten är effektiv mot röttspinn men kan vara skadlig för biologiska organismer.